Kentekenplaten

AutoTechnica BV
4.7
Gebaseerd op 261 recensies
powered by Google
js_loader

ALLE SOORTEN EN MATEN

Autotechnica is leverancier van alle soorten en maten kentekenplaten. Bij het bestellen van kentekenplaten is altijd een geldig legitimatiebewijs en kentekenbewijs vereist. Hieronder ziet u per kentekenplaat de benodigde informatie.

AUTOKENTEKENPLAAT

Kentekenplaat voor personenauto’s en bedrijfswagens 52x11cm de nieuwe kentekenplaat voor voertuigen is voorzien van het eu-symbool met daarin het nl-teken opgenomen in de folie. De afmeting en de kleur van de achtergrond zijn niet gewijzigd. De afmeting blijft 52 bij 11 centimeter. Per voertuig mogen niet meer dan twee kentekenplaten verstrekt worden.

MOTORKENTEKENPLAAT

De nieuwe motorkentekenplaat is voorzien van het eu-symbool met daarin het nl-teken opgenomen in de folie. De kentekenplaat heeft een kleiner formaat gekregen en meet nu 21 x 14,3 cm. Per motor wordt één nieuwe kentekenplaat verstrekt.

WITTE KENTEKENPLAAT VOOR AANHANGWAGENS LICHTER DAN 751 KG

De witte kentekenplaat voor getrokken materieel zoals aanhangwagens, caravans en fietsdragers heeft geen eu-symbool en nl-teken. Deze kentekenplaat kan onbeperkt worden geleverd.

GELE KENTEKENPLAAT VOOR AANHANGWAGENS ZWAARDER DAN 750 KG

De gele kentekenplaat voor getrokken materieel zoals aanhangwagens, caravans en opleggers die zwaarder zijn dan 750 kg moeten een nieuwe gele kentekenplaat voeren. Dit type kentekenplaat wordt gecontroleerd afgegeven en ingenomen. Het nieuwe kenteken van de aanhangwagen is het zelfde als het nummer van het registratiebewijs. De eerste lettergroep op alle aanhangwagenkentekens begint met de letter w, die van opleggers met de letter O.

TIJDELIJKE KENTEKENPLAAT

Alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten deze kentekenplaat is uitgevoerd zonder het eu-symbool en het nl-teken en heeft een beperkte geldigheidsduur. Links op de kentekenplaat staat een maandnummer.

EXPORTKENTEKENPLAAT

Voertuigen die naar het buitenland geëxporteerd worden, moeten witte exportkentekenplaten voeren als ze rijdend over de weg het land verlaten. Deze kentekenplaten veranderen niet. Ze worden pas verstrekt na inlevering van de Nederlandse kentekenplaten bij de rdw of een exportbedrijf.

HANDELAARKENTEKENPLAAT

Alleen verkrijgbaar voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche de nieuwe kentekenplaat voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche is uitgevoerd in het lichtgroen met zwarte letters en cijfers. Deze platen worden o.a. gebruikt om klanten in de gelegenheid te stellen proefritten te maken en zijn alleen verkrijgbaar voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche.

OUD- DONKERBLAUWE KENTEKENPLAAT

De blauwe kentekenplaat is bestemd voor historische voertuigen met een “datum eerste toelating” in Nederland voor 1 januari 1978. Deze plaat blijft in de huidige vorm bestaan en hoeft dus niet te worden omgewisseld. Voorwaarde voor het voeren van deze blauwe plaat is dat hiervan op het kentekenbewijs een vermelding staat.

AMERIKAANS MODEL KENTEKENPLAAT (18.2 FORMAAT)

Deze kleine kentekenplaat naar amerikaans model is bestemd voor voertuigen met op het kentekenbewijs een vermelding dat de kleine kentekenplaat is toegestaan. Ook deze plaat blijft ongewijzigd. Voorwaarde voor het voeren van een plaat naar Amerikaans model is dat hiervan op het kentekenbewijs een vermelding staat.

BROM- EN SNORFIETSPLAAT

In 2006 dienen alle brom- en snorfietsen voorzien te worden van een kentekenplaat.

TAXI KENTEKENPLAAT

Vanaf 1 december 2000 zijn alle voertuigen die worden ingezet voor taxivervoer verplicht de lichtblauwe taxikentekenplaten te voeren. De reden hiervoor is de bestrijding van illegaal taxivervoer en het scheppen van duidelijkheid naar taxigebruikers. Het kenteken zelf verandert overigens niet.

PROCEDURE BROM- EN SNORFIETSPLATEN

Het eerste onderdeel van de aanvraag is een schouwing van het voertuig.die wordt uitgevoerd door een bromfietshandelaar die daartoe door de rdw erkend wordt. De eigenaar / houder (of een persoon namens hem) biedt zelf zijn voertuig aan voor de schouw. De handelaar neemt zichtbare technische gegevens op, verplicht is het noteren van:

  • Het merk
  • Type
  • Voertuig identificatie nummer (VIN)

 

Als het mogelijk is, dient de schouwer ook de volgende gegevens te noteren:

  • Motornummer
  • Type goedkeuringsnummer
  • Tag-nummer
  • Bijzonderheden

 

De handelaar voert deze gegevens online in bij de rdw, geeft de eigenaar een schouwbewijs en regelt de betaling van de schouwing met de eigenaar. De handelaar bepaalt zelf de hoogte van dit tarief.

Het tweede onderdeel is de aanvraag van een kenteken. Met het schouwbewijs en een geldige legitimatie vraagt de eigenaar op het postkantoor een kentekenbewijs aan.
Daar staat een tarief van 22.50 euro voor. De RDW beoordeelt de aanvraag en stuurt bij goedkeuring het kentekenbewijs op.

Uitzonderingen worden door een apart team van RDW-medewerkers afgehandeld. Als fraude, misbruik of diefstal niet aannemelijk gemaakt kan worden, gaat de rdw over tot het afgeven van een kenteken.

Als derde stap in de kentekening krijgt de eigenaar het kentekenbewijs thuis toegestuurd. Het kentekenbewijs zal hetzelfde uiterlijk krijgen als dat van personenvoertuigen.

Als vierde en ook laatste stap kan de eigenaar met het kentekenbewijs een kentekenplaat aanschaffen bij een erkende kentekenplaatfabrikant. Daarbij moet hij een geldige legitimatie en zijn kentekenbewijs tonen. De bromfietseigenaar moet hierna zelf zijn nieuwe kenteken aan zijn verzekering doorgeven.

Uitgangspunt is dat de totale conversie ongeveer 50 euro gaat kosten.

Naast de conversie levert de verplichte kentekenregistratie de RDW ook veel regulier werk op. Net als andere voertuigeigenaren moeten bromfietsbezitters aan de verplichtingen voldoen die bij het bezit van een kentekenbewijs horen. Dat betekent tenaamstelling, schorsen en alle andere handelingen die met een kenteken mogelijk of noodzakelijk zijn!

Bromfietshandel voert 1e schouwing uit geen keuring, maar een schouwing van brom- en snorfietsen. De schouwing is een nieuwe procedure, die de RDW speciaal voor de conversieperiode ontwikkelt. De schouwer neemt een aantal belangrijke voertuiggegevens op en geeft deze online aan de RDW door.

De eigenaar van de bromfiets krijgt een uitdraai van die gegevens mee. Daarmee kan hij op het postkantoor het kentekenbewijs aanvragen. Niet de RDW, maar de bromfietshandel voert de schouw uit. Die mag daar een eigen tarief voor rekenen.

Alleen erkende bedrijven kunnen de bevoegdheid voor het schouwen krijgen. Dat betekent dat de RDW kandidaat-schouwers moet beoordelen en bekijken. Bij de schouwing hoort ook een steekproefcontrole. Een percentage van alle geschouwde bromfietsen wordt door een steekproefcontroleur beoordeeld voordat de bromfiets de winkel mag verlaten. De opzet en uitvoering van de schouwing ligt in handen van de unit erkenningen & toezicht van de RDW.

DE KENTEKENPLATEN

Er zijn 2 typen plaatjes, te weten:

  • Gele achtergrond met zwarte letter, afmeting 100×174 (lxh)
  • Taxiblauwe achtergrond met witte letter, afmeting 143×125 (lxh)

 

Veiligheidskenmerken zijn: lamineercode, echtheidskenmerk folie, hologram, keurmerk lamineerder en keurmerk fabrikant.

Meer informatie over kentekenplaten vindt u op de site van het RDW.